Regulamin

§1. Warunki ogólne

a)     Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym http://www.sklep.lak-auto.pl, który prowadzi firma:

LAK-AUTO Łukasz Orkiszewski
Aniołka Pierwsza 9
63-620 Trzcinica
NIP: 619-189-95-39
REGON: 300989970

email: firma@lak-auto.pl

Firma wpisana przez Wójta Gminy Trzcinica do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), pod numerem ewidencyjnym: 641.

Firma LAK-AUTO Łukasz Orkiszewski zwana jest dalej Sprzedającym / Sklepem.

b)    Wszelkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny produktów sprzedawanych w sklepie nie zawierają kosztów transportu do Klienta (Kupującego). Koszt ten jest doliczany indywidualnie do wartości zamówienia. O kosztach transportu Klient jest informowany w poszczególnych krokach zamówienia. Cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron umowy.

c)     Umowa kupna – sprzedaży, zwana dalej Umową w niniejszym regulaminie, zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na warunkach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami ustaw wskazanych w §7 niniejszego Regulaminu, w momencie dokonania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia.

d)    Jako potwierdzenie zamówienia rozumie się mail zwrotny od klienta, potwierdzenie telefoniczne, fax lub przejście przez wszystkie kroki zawarte w procesie zamawiania.

e)     Uprawomocnienie wszelkich postanowień Umowy (stron, daty zawarcia, rodzaju i ilości produktów, cen), następuje przez wydanie wraz towarem Kupującemu paragonu lub faktury VAT na wyraźne życzenie Kupującego.

f)     Miejscem zawarcia umowy jest: LAK-AUTO Łukasz Orkiszewski, Aniołka Pierwsza 9, 63-620 Trzcinica.

g)    Zamówienie przyjmowane jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu, lub w drodze mailowej na adres e-mail wskazany na stronie Sklepu, telefonicznie na podane w Sklepie numery telefonu lub faxem.

h)     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy Kupna – Sprzedaży wraz ze zgodą na wszelkie postanowienia i regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§2. Płatność, realizacja zamówienia i wysyłka

a)     Sklep oferuje kilka metod płatności:

  • płatność gotówką (odbiór osobisty)
  • przedpłata (przelew i wysyłka kurierem)
  • pobranie (wysyłka kurierem i płatność przy odbiorze)
  • raty

b)    W przypadku płatność przelewem wartość należności Zamówienia należy uiścić w terminie 7 dni od dnia jego złożenia (potwierdzenia), bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego, o którym informacje umieszczone są na stronie Sklepu, zaś w przypadku wyboru płatności za pobraniem – w momencie odbioru dostarczanego i objętego Zamówieniem towaru. W przypadku niezaksięgowania w wskazanym terminie płatności stanowiącej pełną wartości Zamówienia Kupującego uznaje się, iż odstępuje on od umowy.

c)     W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu wskazać należy wyłącznie numer Zamówienia.

d)    W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru formy płatności przelewem, Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedającego wpłaty stanowiącej pełną wartość złożonego Zamówienia Klienta. Sprzedający nie podejmuje realizacji Zamówień w przypadku wpływu niepełnej wartości Zamówienia.

e)     W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru formy płatności za pobraniem, Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia w terminie 21 dni od jego złożenia.

f)     Każde Zamówienie będzie realizowane w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych. Podany czas realizacji stanowi czas przygotowania zamówienia do wysłania i należy do niego doliczyć niezależny od Sprzedającego okres jego doręczania. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem kuriera.

g)    Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest niedostępny w chwili złożenia zamówienia, Kupujący zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu przez konsultanta Sprzedającego.

h)     W przypadku kiedy Sprzedawca nie posiada na stanie artykułu, który zamówił Kupujący ten może anulować zamówienie.

i)      Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronie Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

j)      Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź na życzenie klienta faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

k)     Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych artykułów i uregulowania należności.

l)      Towar wysyłamy kurierem, jednak można go również odebrać u nas osobiście. Koszty dostawy (brutto) dla określonych form płatności przedstawiają się następująco:

  • przedpłata - 15,00 zł (paczka do 30 kg)
  • pobranie - 30,00 zł (paczka do 30 kg)
  • odbiór osobisty - 0,00 zł

Paczkę wysyłamy natychmiast, po przyjęciu od Państwa zamówienia i otrzymaniu wpłaty (w przypadku płatności przelewem), z uwzględnieniem punktu e) i f) paragrafu 2. Standardowo towar jest wysyłany w ciągu 24 godzin.

Czas dostawy kurierem wynosi: 1-2 dni

m)   Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka zostanie dostarczona w stanie uszkodzonym, wskazującym na uszkodzenie zawartości.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość paczki jest uszkodzona to należy otworzyć paczkę w obecności kuriera, którzy otworzą paczkę komisyjnie i spiszą protokół jeżeli zawartość przesyłki jest faktycznie uszkodzona. Bez takiego dokumentu dalsze postępowanie reklamacyjne będzie niemożliwe.

 

§3. Gwarancja

Na towary w naszym sklepie udzielamy 12 miesięcznej gwarancji Lak-Auto.

 

§4. Odstąpienie od umowy

a)     Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów

b)    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

c)     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

d)    Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się po adresem:

http://sklep.lak-auto.pl/wzor_formularza_odstapienia_od_umowy.pdf

e)     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

f)     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły oferowany sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający zostanie poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

g)    Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez kupującego; kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

h)     Zwracany towar winien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy, odesłany na adres LAK-AUTO Łukasz Orkiszewski, Aniołka Pierwsza 9, 63-620 Trzcinica. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

i)      Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

j)      Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

k)     Sprzedający nie przyjmuje towaru zwracanego w formie przesyłek za pobraniem.

 

§5. Reklamacje

a)     Sprzedający odpowiada wobec kupującego, w tym również klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.

b)    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres LAK-AUTO Łukasz Orkiszewski, Aniołka Pierwsza 9, 63-620 Trzcinica, lub drogą elektroniczną, na adres: firma@lak-auto.pl

c)     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

d)    Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

e)     W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres LAK-AUTO Łukasz Orkiszewski, Aniołka Pierwsza 9, 63-620 Trzcinica. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

f)     Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. e) §5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. d) §5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

g)    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

h)     O przebiegu reklamacji oraz jej końcowym wyniku kupujący zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

 

§6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

a)     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

b)    Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

c)     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

d)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

e)     Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§7. Postanowienia końcowe

a)     Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Zgodnie z w/w ustawą osoby zarejestrowane w bazie danych przedsiębiorcy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

b)    Dane osobowe klientów sklepu podlegają ochronie zgodnie z  Polityką Prywatności sklepu firmy Lak-Auto.

c)     Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu sklepu sklep.lak-auto.pl.

d)    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

e)     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r., Dz.U. z 2014r., poz. 827 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

f)     Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie.